ກ່ຽວກັບເຮົາ | About


ເປົ້າຫມາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນການໄດ້ເຮັດໃຫ້ທຸກວິນາທີໃນມື້ສໍາຄັນຂອງທ່ານ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມປະທັບໃຈ

ດ້ວຍປະສົບການໃກ້ຊິດກັບບັນດາຄູ່ບ່າວສາວເປັນເວລາຫລາຍກວ່າ 7 ປີ ພວກເຮົາມີຄວາມສຸກສຸດໃຈໃນທຸກໆຄັ້ງ ທີ່ໄດ້ຊື່ນຊົມພາບຂອງຄູ່ບ່າວສາວ ທ່າມກາງບັນຍາກາດທີ່ມີແຕ່ຄວາມຮັກອັນອົບອຸ່ນ, ຮອຍຍິ້ມຄວາມດີໃຈ ແລະ ຄວາມປິຕິຍິນດີປ່ຽມລົ້ນຈາກຄອບຄົວ, ມິດສະຫາຍ ແລະ ແຂກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມທົ່ວງານ.

ປຽບພວກເຮົາເປັນເຫມືອນເພື່ອນຮ່ວມທາງທີ່ຈະຊ່ວຍຄິດ, ຈັດກຽມ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຄູ່ບ່າວສາວໃນທຸກໆລາຍລະອຽດຕະຫລອດການດໍາເນີນງານຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນກະກຽມຈົນຮອດວິນາທີສຸດທ້າຍ. ພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະເຮັດທຸກຢ່າງຢ່າງເຕັມທີ່ ເພື່ອດູແລ ແລະ ຖະຫນອມຮັກສາເວລາອັນມີຄ່າເຫລົ່ານັ້ນໃຫ້ດີທີ່ສຸດ

Our Values


ນັບຕັ້ງແຕ່ວິນາທີທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ເປັນຜຸ້ຈັດການງານດອງ, ງານສໍາຄັນຂອງທ່ານກໍບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບງານຂອງຄົນໃນຄອບຄົວ. ທຸກຄໍາແນະນໍາ ແລະ ການຈັດກຽມທຸກໆຂັ້ນຕອນຈຶ່ງຕ້ອງເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ຕອບໂຈດຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດເທົ່ານັ້ນ.
ງານແຕ່ງດອງຈະບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ ຖ້າຫາກໄດ້ມີການວາງແຜນຢ່າງດີ, ມີການກຽມພ້ອມທີ່ດີ ແລະ ມີການຈັດການຢ່າງເປັນລະບົບ. ພວກເຮົາສຶກສາຂໍ້ມູນຢູ່ສະເຫມີ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາການຈັດກຽມຄວາມພ້ອມໃນທຸກໆດ້ານຢ່າງໃຫ້ສົມບູນແບບທີ່ສຸດ ເພື່ອທີ່ຈະບໍ່ເກີດມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນມື້ງານ ພ້ອມທັງກຽມພ້ອມແກ້ໄຂທຸກບັນຫາທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ.
ທຸກເລື່ອງເລັກນ້ອຍຂອງທ່ານ ຄືເລື່ອງສໍາຄັນຂອງພວກເຮົາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນອົງປະກອບໃນພິທີການທາງປະເພນີ, ການຈັດການກັບຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ການຈັດກຽມຄວາມພ້ອມ ຈົນໄປຮອດຄວາມຕ້ອງການພິເສດຂອງຄູ່ບ່າວສາວ ບໍ່ສະເພາະພາຍໃນມື້ງານ ແຕ່ໃນທຸກໆຂັ້ນຕອນຕັ້ງແຕ່ມື້ທໍາອິດທີ່ໄດ້ວາງໃຈໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຄົນດູແລ.


ທີ່ຢູ່: ບ້ານ: ໜອງທາເໜືອ, ເມືອງ: ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ອີເມວ: buddynong.photography@gmail.com
ຕິດຕໍ່ & WhatsApp: +856 20 5595 1551, +856 20 5444 2255

BuddyNong Studio since 2021 © by TOTO