ການຈັດການງານດອງ Wedding Organizer


ເພາະທ່ານຄວນຄູ່ກັບສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ, ມີຄວາມຊົງຈໍາທີ່ງົດງາມທີ່ສຸດ ໃນໂອກາດທີ່ຫນ້າຍິນດີທີ່ສຸດໃນຊີວິດ.
BuddyNong Studio ຍິນດີທີ່ຈະໄດ້ຮ່ວມແຕ່ງແຕ້ມວາລະໂອກາດສໍາຄັນຂອງທ່ານ ໃຫ້ດໍາເນີນໄປຢ່າງສົມບູນແບບ ແລະ ງົດງາມດັ່ງພາບຝັນ.

 ຫນ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາ
- ຊ່ວຍຄິດ ແລະ ວາງແຜນ
- ວາງລະບົບ ແລະ ຈັດສັນຄິວງານ
- ຈັດຫາ ແລະ ຄັດເລືອກອົງປະກອບຕ່າງໆ
- ປະສານງານ ແລະ ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາ
- ຊ່ວຍກະກຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ ກວດກາຄວາມຮຽບຮ້ອຍ
- ດູແລລາຍລະອຽດດ້ານພິທີການຕ່າງໆ
- ຈັດສັນທຸກອົງປະກອບໃຫ້ສົມບູນແບບໃນມື້ງານທີ່ຢູ່: ບ້ານ: ໜອງທາເໜືອ, ເມືອງ: ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ອີເມວ: buddynong.photography@gmail.com
ຕິດຕໍ່ & WhatsApp: +856 20 5595 1551, +856 20 5444 2255

BuddyNong Studio since 2021 © by TOTO